Υπηρεσίες

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ SERVICE

Eπιθεωρήσεις σωστικών και πυροσβεστικών μέσων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης, προμήθεια πυροσβεστικών μέσων. Επιθεώρηση της Ξενοδοχειακής Μονάδας στον τομέα της Πυρασφάλειας.